RØFF

Velkommen til Sotra-Øygarden RØFF

Vi er i oppstartsfasen og ønsker å starte opp til høsten 2021

Hva er RØFF?


RØFF er en fritidsaktivitet for ungdom mellom 13 og 18 år.

RØFF er ungdomsgruppen til Hjelpekorpset, men mange går også til andre Røde Kors aktiviteter etter fylte 18 år.


Etter hvert som en RØFF'er blir eldre får de en mentor rolle ovenfor de yngste.

Alle blir delaktige i planleging av RØFF aktiviteter.

 

Det er helt gratis å delta!


Som alle andre aktiviteter i Røde Kors jobber RØFF utifra de 7 prinsippene til Røde Kors disse er:

HUMANITET-UPARTISKHET-NAYTRALITET-UAVHENGIGHET-FRIVILLIGHET-ENHET-UNIVERSALITET