Sotra RKH

Velkommen til Sotra Røde Kors HjelpekorpsSotra Røde Kors Hjelpekorps er en underavdeling av Fjell Røde Kors. Vi er en del av Norges største frivillige redningsorganisasjon, og en del av den nasjonale redningstjenesten i Norge. Sammen med andre Hjelpekorps i regionen bistår vi Politiet og Hovedredningssentralen ved lete- og redningsaksjoner i Bergensområdet og resten av Hordaland.

Vi stiller også opp på ulike arrangementer med sanitetspersonell, og holder kurs innen førstehjelp og hjertestarter for bedrifter og organisasjoner.